• wykonywanie projektów obiektów przemysłowych: hale, budynki socjalne, biurowe, fundamenty maszyn, estakady, kanały, konstrukcje wsporcze kominów i inne
  • wykonywanie projektów obiektów budownictwa ogólnego i mieszkaniowego jednorodzinnego
  • adaptacje istniejących budynków przemysłowych, budownictwa ogólnego i mieszkaniowych
  • nadzór techniczny nad pracami budowlanymi